For effektive, trygge og smidige helsetjenester

Journalsystem og digital samhandling,
i én og samme løsning. Utviklet av og
for helsepersonell gjennom 20 år.

Reduser tid på unødvendig administrasjon.
Flere enn 100 virksomheter bruker Ad Curis
CapioAlerisCapioAlerisCapioAleris

Skybasert journalsystem for komplekse behov

Stor eller liten? Ad Curis er spesielt utviklet for spesialisthelsetjenestens komplekse behov.

I en hektisk hverdag med økende offentlige krav og administrasjon, er det nødvendig med digitale løsninger som forenkler arbeidshverdagen for helsepersonell, og bidrar til effektiv drift.

Ad Curis sikrer god arbeidsflyt, økt pasientmedvirkning og en enklere arbeidshverdag for dine medarbeidere.

Rett informasjon på rett sted til rett tid - gir økt kvalitet og effektivitet.

Skybasert journalsystem

En komplett løsning som støtter krav og behov for dokumentasjon av behandling. Spar tid gjennom automatiserte prosesser, få bedre beslutningsstøtte og økt kvalitet i helsetjenesten.

Utviklet for helsepersonell

Støtter hele behandlingsreisen

Alltid i forkant av krav

Digital samhandling

Integrert løsning for digital samhandling som
letter informasjonsdeling og kommunikasjon mellom helseaktører, pasienter og deres nettverk.

Enklere oppfølging av pasienter

Økt brukermedvirkning

Mer effektiv arbeidsflyt

Support

Med Ad Curis følger markedets beste support. Vår leveranse handler om å være tilgjengelig i alle ledd - fra opplæring til støtte og oppfølging. Stort engasjement, faglig og teknisk kompetanse.

Dyktige fagkonsulenter

Kostnadsfri, tilgjengelig support

Tett oppfølging

Les hva Ad Curis kan gjøre for deg

Les mer
Rehabilitering

"Vi ønsket et helhetlig pasientforløp der pasienten er «eier» av rehabiliteringsprosessen. For å muliggjøre dette var det tydelig for oss at vi måtte digitalisere og forbedre samhandling mellom pasient og behandler.”

Reidun Meberg

Daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter

Stor eller liten? Vi leverer digitale løsninger tilpasset ulike størrelser og virksomhetsområder

5 000

Brukere/dag

40+

Kunder innen spesialist- helsetjeneste

30+

Kunder innen
kommunale tjenester

30+

Kunder innen
bo, omsorg og barnevern

Klar for å gjøre som 100 andre virksomheter? Bytt til Ad Curis

Kontakt oss

For dine behov - hele veien!

Ad Curis er tilpasset private virksomheter med kunder innen rehabilitering, rus, psykisk helse, samt virksomheter innen bo, omsorg og forebygging.

Rehabilitering

Løsning som støtter hele rehabiliteringsforløpet med fokus effektive arbeidsprosesser, samhandling og brukermedvirkning.

Støtter alle omsorgsnivåer

Smart planlegging av ressurser

Optimalisere drift

Les mer

Rus og psykisk helse

Systemstøtte for målrettet oppfølging av pasient - bidrar til økt kvalitet i behandlingen. Fokus på effektive arbeidsprosesser og brukermedvirkning. 

Sikkerhet og personvern

Effektiv rapportering

Beleggsoversikt

Les mer

Stiftelser og konsern

Fleksibel skyløsning  tilpasset for komplekse virksomheter med unike behov. En leverandør og en løsning reduserer kompleksiteten betraktelig.

Forutsigbare kostnader

En leverandør

Tett samarbeid

Les mer

Vanlige spørsmål

Hvordan blir sikkerhet ivaretatt?

Som kunde av Ad Curis kan du være helt trygg på at all data håndteres i henhold til Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. All data blir lagret i en datahall i Norge. Carasent Norge AS er godkjent tredjepartsleverandør på Norsk Helsenett.

blue_arrow

Hvordan ser prismodellen ut?

Vår prismodell er tilpasset ulike type virksomheter, avhengig av segment og størrelse. Vi tilbyr en modell basert på antall behandlere som skal ha tilgang til løsningen. Du er velkommen til å kontakte oss for mer prisinformasjon.

blue_arrow

Hvordan fungerer supporten i Ad Curis?

Vi tilbyr kostnadsfri support. Vårt mål er at alle skal føle seg trygge ved bruk av produktene våre, og vi prioriterer å være tilgjengelige for spørsmål eller eventuelle problemer. Selvfølgelig tilbyr vi også hjelpedokumenter og manualer for støtte, og kommuniserer aktivt i forbindelse med endringer eller oppdateringer.

blue_arrow

Hvor mye koster oppdateringer?

Ingenting. De oppdateringer som regelmessig gjøres, er inkludert i lisensavgiften. Som bruker og kunde blir du også informert om alle endringer i god tid før hver oppdatering.

blue_arrow

Passer Ad Curis for min virksomhet?

Ad Curis er et digitalt journalsystem for private aktører innen spesialisthelsetjenesten. Vi har kunder med alt fra én til flere hundre brukere. Vårt mål å tilby en løsning som er enkel å bruke og vokse med, hvis ønskelig. For å sikre at vi imøtekommer behovene, har journalsystemet blitt utviklet i nært samarbeid med virksomheter innen rehabilitering, rus og psykisk helse, bo, omsorg og barnevern, samt kommunale forebyggende tjenester.

blue_arrow

Prat med oss

Vi hjelper deg med å finne en løsning som passer for din virksomhet, og svarer på spørsmål som dukker opp underveis.

Vi kan hjelpe med små og store spørsmål

Faglig og teknisk support

Selskap med mer enn 20 års erfaring

Peter

Kundekonsulent